ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก รับบำบัดเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าทุกประเภท โดยการกระตุ้นพัฒนาการให้แก่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กพูดช้า เด็กพัฒนาการช้า เด็กออทิสติก สเปกตรัมออทิสติก เด็กสมาธิสั้น บำบัดโดยนักกิจกรรมบำบัดที่ Kids Plus จะประเมินพัฒนาการของน้อง ๆ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้ปกครองของเด็กที่มีอาการ พูดช้า เด็กพัฒนาการช้า เด็กออทิสติก สเปกตรัมออทิสติก เด็กสมาธิสั้น ฯลฯ
สามารถโทรปรึกษาได้ที่ 02-884-9513, 085-253-3844
 
 
ภาวะออทิสซึม (Autism/Autism Spectrum Disorder : AS
 
อ่านต่อ >>
   
พัฒนาการล่าช้า ( Developmental Delay )
 
อ่านต่อ >>
   
 

 
สมาธิสั้น ออทิสติก พูดช้า
Call Center: 091-110-3545
Copyright @ 2012 Kidsplus All Rights Reserved.