Service | บริการ

Handwriting Club

กี่ครั้งที่ต้องทะเลาะกับลูกเมื่อให้เขียนหนังสือ กี่ครั้งที่ลูกต้องร้องไห้เมื่อทำการบ้าน เราสามารถช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้

ที่ Hand Writing Club เราไม่ได้ให้น้องๆมานั่งคัดลายมือ แต่เรามีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้การเขียนเป็นเรื่องง่ายสำหรับน้องๆ

Hand Writing Club เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการเขียนให้แก่เด็กวัย 4 ปี ขึ้นไป ในแต่ละครั้ง เด็กๆจะได้รับการฝึกกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหว รวมทั้งการจับดินสอที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมกลุ่ม (2 - 4 คน) ที่หลากหลายและสนุกสุดๆ

เติมตำแหน่งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ได้ถูกต้อง คิดคำได้เอง รู้จักคำมากขึ้น หลากหลายขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยในการเว้นช่องไฟของตัวอักษรได้เหมาะสม ลายมืออ่านง่ายขึ้นและลดปัญหาการเขียนกลับด้านอีกด้วย

ที่ Hand Writing Club เรามีกิจกรรมสนุกๆ เช่น รางรถไฟทำเอง, pop up card ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความพร้อมด้านการเขียน ทำให้มีแรงจูงใจในการเขียน มีความมั่นใจมากขึ้น สามารถจับดินสอได้ถูกแบบ และเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง

คอร์สละ 45 ชั่วโมง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง